Trung tâm đào tạo

Nhận thức đầy đủ tầm quan trọng của công tác đào tạo nghề, ngoại ngữ và bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài, coi đó là một trong các yếu tố quan trọng cho sự thành công của Công ty cũng như của người lao động khi làm việc ở nước ngoài, Công ty có cơ sở đào tạo tại

Trung tâm đào tạo công ty Sao Việt Incores

 

Văn phòng làm việc

 

 

Khu lớp học

 

Khu ký túc xá